1C:İşletme 8.3 Platform Mimarisi

1C:İşletme 8.3 Platform Mimarisi


İnternet üzerinden bağlanma
(Internet Connection)

Kullanıcı bilgisayarına herhangi bir sistem kurmadan, ince istemcide internette çalışabilir veya direk internet-tarayıcı üzerinden çalışabilir.
Mobil cihazlarında çalışma
(Work on mobile devices)
IPad, Notebook ve diğer mobil cihazlarla çalışma
Bulut teknolojileri
(Cloud Computing)
İnternet üzerinden işletme ve muhasebe işlemlerini takip etmenize yarayan standart uygulamalardır. Kullanmak için bilgisayarınıza hiç bir şey kurmanıza gerek yok, kayıt olmanız yeterlidir.
Çoklu platform
(Multi-platform)
Windows ve Linux işletim sistemleri altında çalışmalar. Sistemde, farklı işlerim sistemi olan bilgisayarlar bulunabilir.
İş sureçleri
(Business Processes, Mechanism)
Şirkette gerçekleştirilen normal çalışma dizisinin resmi tanımlarını oluşturmanıza yarar. Bu tanımları kullanarak o an için belirli çalışanın yapması gereken görev listesini oluşturabilirsiniz.
Ekonomik ve analitik raporlama mekanizmaları
(Reporting, Mechanisms)
Hiyerarşik, çok boyutlu ve çapraz raporlama, raporlarda gruplama ve şifreleme, bilgi detaylama ve toplama, rapor yapısının dinamik değişimi, farklı diyagram türlerinin entelektüel yapısı.
Arayüz mekanizmaları
(Interface Mechanisms)
Müşterilerin programla uzun süre çalışabilmeleri için arayüzün modern tasarımı ve kullanım konforu.
Bölge ve dil ayarları, mekanizmaları
(Localization Support, Mechanisms)
Farklı dillerde uygulamalar, tarih ve sayıların ulusal tanımlanması ve metinlerin filtrelenmesi.
Ölçeklenebilirlik
(Scalability)
Kişisel tek kullanıcılıdan, büyük çalışma gruplar ve işletmelere kadar çalışma seçenekleri.
Hataya dayanıklılık
(Fault Tolerance)
Sunucu kümesinin yedeklenmesi, çalışma süreçlerin yedeklenmesi ve bağlantı kanalın kesilmesine dayanıklılık.
Entegrasyon, Veri alış verişi, mekanizmalar
(Integration,Mechanisms)
Genel olarak kabul edilen standartlar ve veri gönderme protokol sayesinde nerdeyse bütün programlar ve donanımlarla etkileşimin sağlanması.
Şifreleme mekanizması
(Cryptography, mechanism)

Şifreleme mekanizması sayesinde uygulama çözümleri veritabanında saklanan bilgileri işlemek için şifreleme işlemlerini kullanabilir.
Erişim izinleri sistemi
(Rights of Access)
Kullanıcının sadece gerekli bilgilere ulaşmasını sağlar. Formlarda, listelerde veya raporlardaki kullanıcının yetkisi olmadığı alanlar otomatik olarak gizlenir.
Veritabanı yönetme sistemi
(Database Management System)

Verileri kendine ait veritabanı yönetim sistemi (VYS)de ya da Microsoft SQL Sunucu, Postgre SQL, IBM DB2 veya Oracle Veritabanında saklamak.
Platformun uygulamalı mekanizmaları
(Business Mechanisms)
Depo, muhasebe, maaş hesaplamaları, veri analizi ve iş süreci seviyesinde yönetme problemlerin çözümü üretmek için sorun odaklı nesneler.
Taban mekanizmalar
(Base Mechanisms)
Birleşik taban mekanizmalar ek geliştirme iş-şeması ve uygulama uyarlaması, teknolojik imkânları ilişkilendirmeye yardım eder. Sadece iş-mantığın algoritmik programlaması, kendi veritabanı modelini kullanmak ve ek geliştirmesiz uygulamaların ölçeklenebilirliği.
Kullanılabilirlilik
(Usability) 1C:İşletme 8 sistemi bir sürü araç ve mekanizmaları içerir. Bunlar başlayanlar için sisteme kolay alışmalarını, tecrübeli kullanıcılar için ise yüksek çalışma hızını sağlarlar.
Hızlı geliştirme ortamı
(Rapid Development Environment)
Hızlı geliştirme ortamı standart sevkiyat işlemine dahildir. Kullanıcı, kendi başına, uygulama çözümünü geliştirebilir ya da değiştirebilir (kendine göre uyarlamak). Bunun için özel uzmanlar da gerekebilir.
Uyarlama ve Proje entegre metotları Deployment, Techniques)

Öz kurulum, franchise yardımıyla uyarlama, büyük çaplı kurumsal uyarlamalar.

Yönetim araçları
(Administrative Tools)
Kullanıcı çalışmasını yönetme ve yaptığı işlemlerin kontrolü. İnternet üzerinden de dâhil olmak üzere programın güncellenmesi için geliştirilmiş mekanizmalar.